Cijfers | Fedasil

Informatie en cijfergegevens over het opvangnetwerk, vrijwillige terugkeer en hervestiging.

 

Opvangnetwerk

Op 1 december 2018 beschikt Fedasil, samen met de partnerorganisaties, over een opvangcapaciteit van 19.557 plaatsen, verdeeld over collectieve centra en individuele woningen. Er worden 18.086 personen opgevangen, dit komt overeen met een bezettingsgraad van 92%.

PDF downloaden Cijfers opvangnetwerk voor asielzoekers in België.pdf - 31 KB Alle opvangcentra 20181211_ligging_van_alle_centra.pdf - 453 KB

 

Vrijwillige terugkeer

Tot en met oktober 2018, keerden 2.609 personen vrijwillig terug naar hun herkomstland. De voornaamste bestemmingen zijn Oekraïne, Georgië en Roemenië. Meer informatie in het verslag in bijlage.

PDF downloaden 20181001_vrijwillige_terugkeer.pdf - 58 KB

 

Hervestiging van vluchtelingen

Sinds 2013 heeft België een structureel hervestigingsprogramma en engageert ons land zich ertoe om elk jaar een aantal kwetsbare vluchtelingen op te vangen. Sindsdien zijn er 3.050 vluchtelingen hervestigd in België, waaronder 2.658 Syrische vluchtelingen en 315 Congolese vluchtelingen.

PDF downloaden 20181013_hervestiging.pdf - 46 KB

 

Over Fedasil

Bij Fedasil zorgen we voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming en garanderen we kwaliteit en conformiteit binnen de verschillende opvangstructuren. 

Fedasil
Hoofdzetel
Kartuizersstraat 21
1000 Brussel