Over Fedasil

Bij Fedasil zorgen we voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming en garanderen we kwaliteit en conformiteit binnen de verschillende opvangstructuren. 

Fedasil
Hoofdzetel
Kartuizersstraat 21
1000 Brussel