Druk op opvangnetwerk steeds hoger

Druk op opvangnetwerk steeds hoger

Fedasil heeft dringend bijkomende plaatsen nodig. In verschillende centra worden tijdelijk tenten geïnstalleerd.

De bezettingsgraad in onze opvangstructuren gaat in stijgende lijn. Deze stijging is te wijten aan een toename van het aantal asielaanvragen in België en aan een langere asielprocedure. De meeste opvangstructuren hebben momenteel een bezettingsgraad van 100% bereikt of overschreden.

Dringende nood aan plaatsen

Sinds een jaar ligt de instroom (IN) in de opvangstructuren hoger dan de uitstroom (OUT). Het saldo IN/OUT voor de maand oktober van dit jaar, bereikt een nieuwe recordhoogte met +973 opgevangen personen.

In deze context zijn iedere maand honderden nieuwe plaatsen nodig om iedereen een opvangplaats te kunnen bieden.

Het opvangnetwerk van Fedasil bestaat momenteel uit 25.100 plaatsen (tegenover 21.000 begin dit jaar). Om snel over bijkomende plaatsen te beschikken, neemt Fedasil verschillende maatregelen:

  • Opening nieuwe centra: Fedasil bereidt actief de opening voor van centra in Spa (116 plaatsen), Zoutleeuw (150) en Gent (250). De beslissing werd kortgeleden genomen om ook een centrum te openen in Theux (camping Polleur, 290 pl). Rode Kruis Vlaanderen bereidt de opening voor van twee sites in Bilzen (140 pl.) en Beveren-Waas (150 pl.). Andere pistes worden nog bestudeerd.
  • Installatie van tenten in verschillende centra (ongeveer 300 plaatsen). Verschillende units worden deze week opgesteld in het opvangcentrum in Charleroi. Ook in verschillende andere federale centra zullen er binnenkort nog tenten worden opgesteld.
  • De installatie van de containers (ongeveer 400 pl): Fedasil heeft prefab gebouwen besteld om de capaciteit te verhogen in bestaande centra. De eerste containers zullen begin december klaar zijn.
Perspermanentie
Over Fedasil

Bij Fedasil zorgen we voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming ('asiel') en garanderen we kwaliteit en conformiteit binnen de verschillende opvangstructuren. 

Fedasil
Hoofdzetel
Kartuizersstraat 21
1000 Brussel