Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018

Het eind van 2018 werd gekenmerkt door een kritieke bezettingsgraad in de opvangcentra voor verzoekers om internationale bescherming.

Fedasil presenteert in zijn balans 2018 de belangrijkste gebeurtenissen en cijfers over opvang, vrijwillige terugkeer en hervestiging van het voorbije jaar.

Kritieke bezettingsgraad in de opvangcentra

Het begin van 2018 stond nog in het teken van de afbouw van opvangplaatsen, maar vanaf de zomer is de situatie geleidelijk aan geëvolueerd. De relatieve stijging van de asielaanvragen (nochtans niet vergelijkbaar met 2015) en de langere behandelingstermijn van de dossiers zorgden voor een kritieke bezettingsgraad in de meeste van onze opvangstructuren.

Om een antwoord te bieden op deze helaas voorspelbare situatie, heeft de regering verschillende maatregelen getroffen om de capaciteit te verhogen en de instroom te verminderen.

Aanmeldcentrum

Het is in deze context dat Fedasil zijn ‘aanmeldcentrum’ heeft geopend. Dit pilootproject, in samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken in het Klein Kasteeltje te Brussel, heeft als ambitie om de eerste opvang van nieuwkomers vlotter te laten verlopen. Het centrum wordt het enige aankomstpunt voor personen die een verzoek om internationale bescherming willen indienen in België.

Ouverture centre d'arrivée
Ouverture centre d'arrivée

Minder vrijwillige terugkeerders

Voor het tweede jaar op rij was er minder vrijwillige terugkeer. In 2018 beslisten 3.000 migranten terug te keren naar hun thuisland met de steun van een programma voor vrijwillige terugkeer. 46% onder hen kregen bijkomende steun om zich makkelijker weer te integreren in het land van herkomst.

De balans 2018 is beschikbaar in het Nederlands en het Frans. De Engelse versie is in voorbereiding. Bekijk de balans 2018 in bijlage of via deze link (flipbook-versie).

Indien u graag een geprinte versie ontvangt, kan dat door een mail te sturen naar info@fedasil.be

Fedasil | Jaarverslag 2018 jaarverslag 2018.pdf - 410 KB

 

 

Over Fedasil

Bij Fedasil zorgen we voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming ('asiel') en garanderen we kwaliteit en conformiteit binnen de verschillende opvangstructuren. 

Fedasil
Hoofdzetel
Kartuizersstraat 21
1000 Brussel