Nieuws | Covid-19: maatregelen in de opvangcentra

Fedasil en zijn opvangpartners blijven strenge maatregelen handhaven tegen de verspreiding van het coronavirus.

Zelfs in een periode waarin de lockdown wordt afgebouwd, blijven de opvangcentra voor asielzoekers strikte maatregelen hanteren op vlak van preventie en hygiëne (zowel voor het personeel als voor de bewoners) - bijvoorbeeld het dragen van een masker wanneer afstand houden niet mogelijk is.

Fedasil bereidt momenteel een progressieve versoepeling voor van de maatregelen die werden genomen tijdens de lockdown, waarbij nog steeds de situatie voortdurend wordt gemonitord.

Deze maatregelen gaan bijvoorbeeld over de transfers tussen de centra, de uitstroom van mensen die het statuut van vluchteling verkregen, de begeleiding van mensen die vrijwillig wensen terug te keren naar hun land van herkomst, etc.

Tegelijkertijd hebben de asielinstanties (Dienst Vreemdelingenzaken, CGVS, de Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen) allen opnieuw hun respectievelijke gesprekken opgestart in het kader van de asielprocedure. De registratie van nieuwe asielaanvragen door Dienst Vreemdelingenzaken blijft echter beperkt en gebeurt enkel na afspraak door middel van een online formulier.

Testen Covid-19

Ter herinnering, in het aanmeldcentrum in Brussel worden alle nieuwkomers getest op Covid-19. Fedasil volgt daarmee de aanbevelingen van Sciensano, het wetenschappelijk instituut voor volksgezondheid. Na een eerste opvang in het aanmeldcentrum (van minimum 7 dagen), en enkel indien men geen enkel teken van ziekte vertoont, worden de asielzoekers naar een opvangcentrum gestuurd.

Indien men in het aanmeldcentrum of in de opvangcentra positief test of ziektesymptomen vertoond, wordt men verhuisd naar de isolatiekamers van het centrum in kwestie waar bedden beschikbaar zijn om in isolatie te verblijven. Daar moeten zij in afzondering verblijven samen met hun familie tot zij genezen zijn.

Bewoners sensibiliseren

Alle maatregelen worden nog steeds herhaald aan de asielzoekers. Fedasil heeft een hele reeks instrumenten ontwikkeld, in meerdere talen en met veel pictogrammen, om de bewoners zo goed mogelijk te sensibiliseren. Onze infosite voor asielzoekers (www.fedasilinfo.be) werd ook aangepast met de laatste maatregelen inzake het coronavirus.

De grote meerderheid van de asielzoekers begrijpt het belang om de regels te respecteren. Als bewoners de regels rond samenscholing of hygiëne niet respecteren, neemt het centrum de nodige ordemaatregelen.

Het belangrijkste blijft om te constateren dat de medische situatie in de 79 opvangcentra onder controle blijft. De medische opvolging en de preventieve maatregelen hebben ervoor gezorgd dat het aantal besmette personen in de centra maximaal beperkt is gebleven.

(c) Belga
(c) Belga
Perspermanentie

 

Over Fedasil

Bij Fedasil zorgen we voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming ('asiel') en garanderen we kwaliteit en conformiteit binnen de verschillende opvangstructuren. 

Fedasil
Hoofdzetel
Kartuizersstraat 21
1000 Brussel