Nieuws | Covid-19: maatregelen in de opvangcentra

Nieuws | Covid-19: maatregelen in de opvangcentra

Fedasil en zijn opvangpartners nemen strenge maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

In het kader van de coronacrisis blijven de opvangcentra voor asielzoekers strikte maatregelen hanteren op vlak van preventie en hygiëne (zowel voor het personeel als voor de bewoners).

Zoals voor iedereen in België, hebben de maatregelen genomen door de federale overheid ook een invloed op de asielzoekers, zoals bijvoorbeeld het beperken van de nauwe contacten of het in quarantaine gaan bij een hoog risicocontact.

Het dragen van een mondmasker is verplicht in alle opvangcentra (behalve in de persoonlijke kamer), zowel voor de bewoners als het personeel.

Vrijwilligers mogen opnieuw de opvangcentra betreden, in beperkte mate en met respect voor de verschillende voorzorgsmaatregelen. Elk centrum kan echter de toegang aanpassen of beperken in functie van de gezondheidssituatie in dat opvangcentrum.

De maatregelen genomen door de overheid hebben echter geen invloed op het behandelen van de asielaanvragen. Onze bewoners worden daarom nog steeds uitgenodigd op hun persoonlijk interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken en de CGVS in Brussel.

Asielzoekers sensibiliseren

De bewoners van de opvangcentra worden permanent geïnformeerd over de verschillende maatregelen, door middel van affiches en flyers, maar ook door middel van onze infosite voor asielzoekers (www.fedasilinfo.be), waar de informatie beschikbaar is in 12 talen en die continu wordt aangepast met de laatste maatregelen inzake het coronavirus.

De grote meerderheid van de asielzoekers begrijpt het belang om de regels te respecteren. Als bewoners de regels rond samenscholing of hygiëne toch niet zouden respecteren, neemt het centrum de nodige ordemaatregelen.

Testen Covid-19

In het aanmeldcentrum (het Klein Kasteeltje) in Brussel worden alle nieuwkomers getest op Covid-19. Na een eerste opvang van enkele dagen in het aanmeldcentrum, en enkel indien men geen enkel teken van ziekte vertoont, worden de asielzoekers naar een opvangcentrum gestuurd. In navolging van de nationale teststrategie worden ook hoog-risicocontacten ook opnieuw getest.

Indien men in het aanmeldcentrum of in de opvangcentra positief test, wordt men onmiddellijk verhuisd naar de isolatiekamers van het centrum in kwestie waar hiervoor bedden beschikbaar zijn. De zieke persoon, alsook de personen met wie hij of zij van nabij contact had (familieleden, kamergenoot), blijven dan tot het einde van de quarantaineperiode in isolatie om geen andere bewoners te kunnen besmetten.Het belangrijkste blijft om te constateren dat de medische situatie in de 79 opvangcentra onder controle blijft. De medische opvolging en de preventieve maatregelen hebben ervoor gezorgd dat het aantal besmette personen in de centra maximaal beperkt is gebleven.

© Belga
© Belga
Perspermanentie

 

Over Fedasil

Bij Fedasil zorgen we voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming ('asiel') en garanderen we kwaliteit en conformiteit binnen de verschillende opvangstructuren. 

Fedasil
Hoofdzetel
Kartuizersstraat 21
1000 Brussel