Nieuws | Tijdelijke bijkomende opvang in Moeskroen

Nieuws | Tijdelijke bijkomende opvang in Moeskroen

Fedasil bereidt de opening voor van een nieuw opvangcentrum voor asielzoekers.

De minister voor Asiel en Migratie, Maggie De Block, heeft haar akkoord gegeven om de opvangcapaciteit voor asielzoekers tijdelijk te verhogen. Deze beslissing werd genomen gezien het tekort aan beschikbare opvangplaatsen.

Op 21 december 2018 heeft Fedasil reeds een tijdelijk opvangcentrum geopend in Lommel (500 beschikbare plaatsen). Daar komt nu dus nog een ander centrum bij, in Moeskroen.

250 plaatsen

Het voormalige hospitaal de Refuge in Moeskroen deed al gedurende één jaar dienst als tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers, dit van november 2015 tot november 2016. Toen werd het beheer toevertrouwd aan een privé-partner. Nu zal Fedasil het opvangcentrum zelf beheren, met eigen personeel.

Fedasil en de eigenaar stellen momenteel alles in het werk om de site zo snel mogelijk opnieuw klaar te maken voor opvang. In een eerste periode kunnen er 250 personen worden ondergebracht.

Open centrum

Het centrum van Moeskroen is, zoals alle centra van Fedasil, een open opvangcentrum, dat naast opvang en maaltijden ook sociale begeleiding en medische hulp biedt aan de asielzoekers tijdens het onderzoek van hun verzoek om internationale bescherming.

Het opvangnetwerk van Fedasil en zijn partners telt vandaag 21.000 plaatsen, verspreid over een zestigtal collectieve centra en individuele woningen.

 

Mieke Candaele Directrice Communicatie
Over Fedasil

Bij Fedasil zorgen we voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming ('asiel') en garanderen we kwaliteit en conformiteit binnen de verschillende opvangstructuren. 

Fedasil
Hoofdzetel
Kartuizersstraat 21
1000 Brussel