Fedasil zoekt nieuwe sites

Fedasil zoekt naar beschikbare gebouwen die snel kunnen dienen voor de opvang van asielzoekers.

Fedasil heeft bijkomende opvangplaatsen nodig. Waarom? Sinds meer dan een jaar stijgt de bezetting in de opvangstructuren voor asielzoekers. Deze stijging komt door een toename van het aantal asielaanvragen in België in combinatie met een langere duur van de asielprocedure. Om opvang voor iedereen te kunnen garanderen, moet Fedasil dus nieuwe plaatsen openen (ongeveer 500 plaatsen/maand).

In deze noodcontext zoekt Fedasil over heel het land naar gebouwen om te huren die voldoen aan volgende criteria :

  • leeg en snel beschikbaar voor tijdelijk gebruik, maar met een minimumduur van 6 maanden.
  • een minimale oppervlakte van 2.500m² (capaciteit van minimum 150 bedden)
  • in goede staat en conform met de wettelijke veiligheidsnormen
  • ontworpen voor de huisvesting van personen (voormalige internaten, ziekenhuizen, rusthuizen, toeristische infrastructuur, enz.) of kantoorgebouwen die mits enkele aanpassingen kunnen worden omgevormd tot opvangcentrum

Fedasil zoekt ook terreinen of hangars die kunnen dienen om prefab logement (containers) te plaatsen en die voldoen aan volgende criteria:

  • uitgerust met een betonnen ondergrond
  • een minimale oppervlakte van 20.000 m²
  • water- en elektriciteitsaansluitingen
  • met vergunningen voor het huisvesten van personen
  • als het om hangars gaat, moeten ze voldoende natuurlijk licht binnenlaten

Toekomstige centra zullen door Fedasil of door één van de partners (Rode Kruis, Caritas...) uitgebaat worden.

Kan u ons helpen? Bent u een publieke instelling of een private eigenaar en beschikt u over een eigendom dat aan bovenstaande voorwaarden voldoet? Of kent u een beschikbaar gebouw? Laat het weten aan onze diensten via plaatsen@fedasil.be Indien mogelijk, stuur graag al enkele foto’s, plannen of attesten van de locatie mee.

Fedasil en zijn partners beschikken samen over meer dan 27.500 plaatsen. Dat zijn er 6.500 meer dan in het begin van het jaar 2019. Meer info op www.fedasil.be

 

 

 

Over Fedasil

Bij Fedasil zorgen we voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming ('asiel') en garanderen we kwaliteit en conformiteit binnen de verschillende opvangstructuren. 

Fedasil
Hoofdzetel
Kartuizersstraat 21
1000 Brussel