Persbericht | Kapellen zoekt buddy's

Persbericht | Kapellen zoekt buddy's

Komende zaterdag 30 maart organiseert het opvangcentrum van Kapellen een infomoment om nieuwe buddy's warm te maken. Inwoners van Kapellen en omstreken komen zo in contact met asielzoekers, zodat deze hun nieuwe omgeving beter leren kennen en de eerste stappen naar integratie kunnen zetten.

Wat doen buddy's? Buddy's trekken er af en toe op uit met één van de bewoners van het opvangcentrum. Een babbel, een leuk bezoek aan het museum, een sportieve of culturele activiteit… Via ‘gewone’ dingen geraakt de asielzoeker vertrouwd met het leven in België: hoe gaan de mensen hier met elkaar om? Wat is herkenbaar en wat anders?

Het opvangcentrum koppelde de afgelopen 2 jaar een 100-tal buddy’s! Natuurlijk, we zijn altijd op zoek naar nieuwe buddy's voor nieuwe bewoners.
Op zaterdag 30 maart (van 10 tot 12 uur) organiseert het opvangcentrum daarom een infodag voor kandidaat-buddy’s en geïnteresseerden.

Indien u graag spreekt met een buddy of een bewoner, of indien u graag meer informatie wenst over deze infosessie, kan u contact opnemen met Katija Domic op katija.domic@fedasil.be of via +32 3 660 19 03.

Story image

 

Over Fedasil

Bij Fedasil zorgen we voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming ('asiel') en garanderen we kwaliteit en conformiteit binnen de verschillende opvangstructuren. 

Fedasil
Hoofdzetel
Kartuizersstraat 21
1000 Brussel