Persbericht | Lancering Europees project rond werkgelegenheid bij verzoekers om internationale bescherming

Persbericht | Lancering Europees project rond werkgelegenheid bij verzoekers om internationale bescherming

Fedasil neemt de leiding in een nieuw Europees project dat werkgevers en werkzoekende verzoekers om internationale bescherming en vluchtelingen sneller en beter met elkaar in contact zal brengen.

Het ETCC-project, voluit het ‘Employer Tailored Chain Cooperation’ dat steunt krijgt van het AMIF (het Europese fonds voor Asiel en Migratie) tracht verzoekers om internationale bescherming (hierna ‘verzoekers’) en vluchtelingen aan het te werk te krijgen. Het project wil werkgevers, ondersteunende organisaties en werkzoekenden met elkaar in contact brengen. Maar liefst 7 EU-lidstaten zetten hun schouders onder het project.

De partnerorganisaties uit de 7 lidstaten (Forem (België), CCI WAPI (België), COA (Nederland), ISIS (Duitsland), Pôle Emploi (Frankrijk), IFOA (Italië), Manpower (Italië), ACH (Verenigd Koninkrijk), het Cyprus R Council (Cyprus) en Eurochambers (EU)) trachten de tewerkstelling van verzoekers en vluchtelingen structureel anders aan te pakken. Deze partners komen uit verschillende domeinen: werkgevers en belangengroepen rond werk, opvang en asiel & migratie.

Het project verloopt in vier stappen:

  1. Het screenen van vaardigheden bij verzoekers enerzijds en het bekijken van de noden van werkgevers anderzijds (bijvoorbeeld knelpuntberoepen).
  2. Het overbruggen van de kloof tussen werkgevers en werkzoekende verzoekers of vluchtelingen door de werkgevers te sensibiliseren voor tewerkstelling van deze doelgroep, onder meer aan de hand van specifieke opleidingen.
  3. Daaruit volgt dan het afstemmen van vraag & aanbod. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht hoe de verschillende lidstaten op een efficiënte manier een jobbeurs kunnen organiseren.
  4. Tot slot gaat er veel aandacht naar duurzame tewerkstelling. Zo wordt er gekeken welke ondersteuning verzoekers om internationale bescherming nodig hebben om aan de slag te blijven of hoe werkgevers nadien nog antwoorden kunnen vinden op hun vragen, bij voorbeeld over arbeidscontracten.

Het ETCC-project streeft naar operationele richtlijnen die breed toepasbaar zijn in de EU. Op het einde van het project zullen er daarom verschillende handboeken en opleidingen ter beschikking zijn die de EU-lidstaten kunnen toepassen in hun lokale context. Deze resultaten worden voorgesteld tijdens een slotconferentie eind 2020.

Story image
Story image
Over Fedasil

Bij Fedasil zorgen we voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming ('asiel') en garanderen we kwaliteit en conformiteit binnen de verschillende opvangstructuren. 

Fedasil
Hoofdzetel
Kartuizersstraat 21
1000 Brussel