Persbericht | Medische situatie in het opvangcentrum van Arendonk

Persbericht | Medische situatie in het opvangcentrum van Arendonk

Fedasil neemt bijkomende preventieve maatregelen in Arendonk om de verspreiding van het Covid19-virus tegen te gaan.

Gisteren testte een jonge bewoner van het opvangcentrum van Fedasil in Arendonk positief op het coronavirus Covid-19, zes andere bewoners testten eerder ook positief. In overeenstemming met de richtlijnen zijn deze bewoners samen met hun familie meteen verhuisd naar de isolatiekamers van het opvangcentrum waar zij in afzondering moeten blijven tot zij genezen zijn. Eén van deze zeven bewoners testte intussen negatief en heeft de isolatieruimte mogen verlaten.

Fedasil benadrukt dat de medische situatie in het opvangcentrum onder controle is. In overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid en met de provinciale gezondheidsinspectie hebben we uit voorzorg wel enkele bijkomende maatregelen getroffen. Zo wordt de testing & tracing in overeenstemming met de nationale richtlijnen toegepast. De bewoners mogen het opvangcentrum momenteel ook alleen maar verlaten omwille van strikt noodzakelijke redenen, zoals werk.

Naast deze specifieke maatregelen blijven de bestaande preventieve regels die gelden voor alle bewoners in alle opvangcentra, van kracht. Fedasil heeft een reeks meertalige instrumenten ontwikkeld waarmee we onze bewoners permanent sensibiliseren, zoals folders en affiches met pictogrammen. Onze infosite voor asielzoekers (www.fedasilinfo.be) wordt ook voortdurend aangepast aan de voorschriften van de gezondheidsinstanties inzake het coronavirus.

Als gevolg van deze maatregelen, die zowel door onze bewoners als door ons personeel nauwlettend worden opgevolgd, is de medische situatie in de 79 collectieve opvangcentra van ons land de voorbije maanden onder controle gebleven. Dankzij de permanente medische opvolging en de preventieve maatregelen zijn slechts een beperkt aantal personen in het opvangnetwerk ziek geworden als gevolg van besmetting met het coronavirus.

Het opvangcentrum in Arendonk (Totem) is één van de Belgische opvangcentra voor asielzoekers. Het is een open opvangcentrum dat geopend werd in 2001 en plaats biedt aan zo’n 400 bewoners.

Perspermanentie
Over Fedasil

Bij Fedasil zorgen we voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming ('asiel') en garanderen we kwaliteit en conformiteit binnen de verschillende opvangstructuren. 

Fedasil
Hoofdzetel
Kartuizersstraat 21
1000 Brussel