Persbericht | Opening aanmeldcentrum in Brussel

Persbericht | Opening aanmeldcentrum in Brussel

03.12.2018 | Het Klein Kasteeltje wordt vandaag het aanmeldcentrum voor asielzoekers die aankomen in België.

Het opvangcentrum ‘Klein Kasteeltje’ verandert van taak en wordt het enige aanmeldpunt voor personen die een verzoek om internationale bescherming willen indienen (asiel aanvragen) in België.

Vanaf 3 december 2018 moeten personen die een verzoek om internationale bescherming willen indienen zich naar het Klein Kasteeltje in Brussel begeven. In het centrum van Fedasil bevinden zich vanaf heden de diensten die zich bezighouden met de registratie van de asielaanvragen en de toewijzing van een opvangplaats.

Concreet zijn dit de dienst Registratie van Dienst Vreemdelingenzaken en de dienst Dispatching van Fedasil. Zij verlaten de WTC II-toren aan het Noordstation om zich in Het Klein Kasteeltje te vestigen.

Wat verandert er?

Het Klein Kasteeltje blijft een open opvangcentrum van Fedasil maar asielzoekers zullen er slechts een korte periode verblijven (in principe enkele dagen). De capaciteit van het centrum blijft met 800 plaatsen ongewijzigd.

Asielzoekers zullen voortaan eenzelfde traject doorlopen bij aankomst: registratie van het verzoek om internationale bescherming, identificatie, veiligheidsscreening, medisch onderzoek, sociale intake en toewijzing van een opvangplaats. Dit aankomsttraject wordt gespreid over meerdere dagen, waardoor het verblijf beter kan worden voorbereid, meer informatie kan worden gegeven en de activiteiten van DVZ en Fedasil beter op elkaar kunnen worden afgestemd.

Ook het infopunt van Fedasil verhuist van het WTC-gebouw naar het Klein Kasteeltje.

Er werd een nieuwe ingang voorzien in de Passendalestraat voor de personen die hun verzoek komen indienen. De hoofdingang van het Klein Kasteeltje (aan het Kanaal) wordt gebruikt door de bewoners van het opvangcentrum.

Fedasil werkt nauw samen met de lokale politie tijdens de opstart van het aanmeldcentrum.

Aanmeldcentrum in Neder-Over-Heembeek

Het Aanmeldcentrum in het Klein Kasteeltje is een tijdelijke oplossing in afwachting van de opening van het definitieve aanmeldcentrum op de site van het Militair Hospitaal in Neder-over-Heembeek.

Op een later moment zal er een persbezoek worden georganiseerd.

Mieke Candaele Directrice Communicatie

Dienst Vreemdelingenzaken: Geert De Vulder

geert.devulder@ibz.fgov.be of +32 2 793 80 15

Over Fedasil

Bij Fedasil zorgen we voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming ('asiel') en garanderen we kwaliteit en conformiteit binnen de verschillende opvangstructuren. 

Fedasil
Hoofdzetel
Kartuizersstraat 21
1000 Brussel