Persbericht | Opening tijdelijk opvangcentrum in Zaventem

Persbericht | Opening tijdelijk opvangcentrum in Zaventem

Fedasil opent binnenkort een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers in Zaventem.

Fedasil kampt al enige tijd met een tekort aan opvangplaatsen. Om snel over extra plaatsen te kunnen beschikken, opent Fedasil eind januari een tijdelijk opvangcentrum in Zaventem.

200 tijdelijke plaatsen                

De leiding van het centrum, dat plaats zal bieden aan 200 asielzoekers, wordt toevertrouwd aan een ervaren team van Fedasil-medewerkers. Zij bereiden ook de opening van het centrum voor, in overleg met het gemeentebestuur van Zaventem.

Het is niet de eerste keer dat Fedasil tijdelijke opvang organiseert in Zaventem. In hetzelfde voormalige ING-gebouw richtte Fedasil eerder reeds een tijdelijk opvangcentrum in, tijdens de asielcrisis van 2016. Toen vonden 250 asielzoekers er onderdak tussen maart en november.

Binnenkort organiseert Fedasil in samenwerking met de VDAB een jobdag voor het opvangcentrum in Zaventem. Alle vacatures zijn terug te vinden op www.fedasil.be.

Open opvangcentrum

Het tijdelijke opvangcentrum van Zaventem zal, zoals alle centra van Fedasil, een open opvangcentrum zijn en onderdak, voeding, medische zorgen en sociale begeleiding bieden aan asielzoekers tijdens de behandeling van hun asielaanvraag, zolang zij wettelijk recht hebben op opvang.

 

Over Fedasil

Bij Fedasil zorgen we voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming ('asiel') en garanderen we kwaliteit en conformiteit binnen de verschillende opvangstructuren. 

Fedasil
Hoofdzetel
Kartuizersstraat 21
1000 Brussel