Persbericht | Opening van een opvangcentrum in Luik

Persbericht | Opening van een opvangcentrum in Luik

De eerste asielzoekers zijn maandag 3 februari aangekomen in het nieuwe opvangcentrum van Fedasil in Luik.

De eerste bewoners van het opvangcentrum van Luik zijn op maandag 3 februari 2020 aangekomen. Het gaat om een vijftigtal personen die hun asielaanvraag hebben geregistreerd in België. Fedasil zal hen opvangen zolang het onderzoek van hun asielaanvraag loopt.

Het opvangcentrum van Luik ligt op de site van het ziekenhuis Saint-Vincent in Rocourt. Fedasil heeft een huurovereenkomst ondertekend met de (privé-)eigenaar om de twee gebouwen in gebruik te nemen.

Het is een tijdelijk opvangcentrum dat ongeveer 280 personen zal kunnen opvangen, zowel families als alleenstaande personen (volwassenen of minderjarigen). De komst van de asielzoekers verloopt geleidelijk, in functie van de beschikbaarheid van de site. Er zouden al 150 personen redelijk snel een plaats kunnen krijgen.

Zoals alle centra van Fedasil zal het opvangcentrum van Luik een open centrum zijn dat bed, bad, brood biedt en daarnaast ook maatschappelijke begeleiding en medische bijstand voor asielzoekers.

Voorbereiding en aanwervingen

De opening van het centrum wordt toevertrouwd aan een team van ervaren collega’s uit andere centra van Fedasil. De voorbereidingen hebben plaats in nauwe samenwerking met het stadsbestuur.

Momenteel worden een zestigtal personen aangeworven om de opvang en begeleiding van de centrumbewoners te organiseren. De vacatures zullen op de website van Fedasil geplaatst worden.

Plaatsgebrek

Fedasil is al een tijd op zoek naar nieuwe locaties om alle asielzoekers te kunnen opvangen. Deze situatie is te wijten aan de stijging van de asielaanvragen in België, de langere asielprocedures en de opgelegde sluiting van een aantal centra in de periode 2016-2018.

Het opvangnetwerk van Fedasil en de partners telt momenteel meer dan 27.200 plaatsen – dat zijn er 6000 meer dan begin 2019. De laatste weken heeft Fedasil verschillende tijdelijke centra geopend, onder andere in Spa, Theux, Bredene, Zoutleeuw en binnenkort in Gent, Koksijde en Herbeumont.

Mieke Candaele Directrice Communicatie
Perspermanentie

 

Over Fedasil

Bij Fedasil zorgen we voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming ('asiel') en garanderen we kwaliteit en conformiteit binnen de verschillende opvangstructuren. 

Fedasil
Hoofdzetel
Kartuizersstraat 21
1000 Brussel