Persbericht | Opening van het opvangcentrum in Gent

Persbericht | Opening van het opvangcentrum in Gent

De eerste asielzoekers zijn op donderdag 6 februari aangekomen op het ponton in Gent.

De eerste bewoners van het tijdelijke opvangcentrum van Gent zijn op donderdag 6 februari 2020 gearriveerd. Het gaat om 42 personen die hun asielaanvraag hebben geregistreerd in België. Fedasil zal hen opvangen zolang het onderzoek van hun asielaanvraag loopt.

Het opvangcentrum van Gent is gelegen op een drijvend ponton aan de Rigakaai, waar tijdens de asielcrisis van 2015 ook al opvang voor asielzoekers werd voorzien door een privépartner.

Het gaat om een tijdelijk opvangcentrum dat maximaal 250 personen zal kunnen opvangen, zowel families als alleenstaande personen (volwassenen of minderjarigen).

Zoals alle centra van Fedasil zal het opvangcentrum van Gent een open centrum zijn dat bed, bad, brood biedt en daarnaast ook maatschappelijke begeleiding en medische bijstand voor asielzoekers.

Vertraging

De opening van het centrum was oorspronkelijk gepland eind 2019, maar omdat de eigenaar nog een aantal werken moest laten uitvoeren, liep dit vertraging op. Alle voorbereidingen verliepen in nauw overleg met de stad Gent. Een team van een 40-tal nieuwe en ervaren collega’s staat dag en nacht in voor het goede verloop.

Plaatsgebrek

Fedasil is al een tijd op zoek naar nieuwe locaties om alle asielzoekers te kunnen opvangen. Deze situatie is te wijten aan de stijging van de asielaanvragen in België, de langere asielprocedures en de opgelegde sluiting van een aantal centra in de periode 2016-2018.

Het opvangnetwerk van Fedasil en de partners telt momenteel meer dan 27.300 plaatsen – dat zijn er 6000 meer dan begin 2019. De laatste weken heeft Fedasil verschillende tijdelijke centra geopend, onder andere in Koksijde, Spa, Luik en Zoutleeuw.

Mieke Candaele Directrice Communicatie
Perspermanentie

 

Over Fedasil

Bij Fedasil zorgen we voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming ('asiel') en garanderen we kwaliteit en conformiteit binnen de verschillende opvangstructuren. 

Fedasil
Hoofdzetel
Kartuizersstraat 21
1000 Brussel