Persbericht | Opening van het opvangcentrum in Koksijde

Persbericht | Opening van het opvangcentrum in Koksijde

De eerste asielzoekers zijn woensdag 5 februari van Bredene naar Koksijde overgebracht.

De eerste bewoners van het opvangcentrum van Koksijde zijn op woensdag 5 februari 2020 aangekomen. Het gaat om 51 personen. Fedasil zal hen opvangen zolang het onderzoek van hun asielaanvraag loopt.

Het opvangcentrum van Koksijde is gelegen in de voormalige luchtmachtbasis, waar Fedasil tijdens de asielcrisis van 2015 ook al opvang heeft voorzien.

Het is een tijdelijk opvangcentrum (tot eind juni 2020) dat maximaal 300 personen zal kunnen opvangen, zowel families als alleenstaande personen (volwassenen of minderjarigen). Zoals alle centra van Fedasil zal het opvangcentrum van Koksijde een open centrum zijn dat bed, bad, brood biedt en daarnaast ook maatschappelijke begeleiding en medische bijstand voor asielzoekers.

Sluiting Bredene

In het opvangcentrum van Koksijde zullen vooral personen verblijven die momenteel nog in het tijdelijke opvangcentrum van Bredene zijn. Het centrum daar moet immers tegen 10 februari de deuren sluiten.

De opening van het centrum werd toevertrouwd aan een team van nieuwe collega’s en ervaren collega’s uit andere centra van Fedasil. De voorbereidingen hebben plaats in nauwe samenwerking met de gemeente.

Plaatsgebrek

Fedasil is al een tijd op zoek naar nieuwe locaties om alle asielzoekers te kunnen opvangen. Deze situatie is te wijten aan de stijging van de asielaanvragen in België, de langere asielprocedures en de opgelegde sluiting van een aantal centra in de periode 2016-2018.

Het opvangnetwerk van Fedasil en de partners telt momenteel meer dan 27.200 plaatsen – dat zijn er 6000 meer dan begin 2019. De laatste weken heeft Fedasil verschillende tijdelijke centra geopend, onder andere in Luik, Spa, Zoutleeuw en binnenkort in Gent en Herbeumont.

Mieke Candaele Directrice Communicatie
Perspermanentie

 

Over Fedasil

Bij Fedasil zorgen we voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming ('asiel') en garanderen we kwaliteit en conformiteit binnen de verschillende opvangstructuren. 

Fedasil
Hoofdzetel
Kartuizersstraat 21
1000 Brussel