Persbericht | Overlijden van een jonge bewoner in Broechem

Persbericht | Overlijden van een jonge bewoner in Broechem

Op woensdag 24 april werd een jong kind dat in het opvangcentrum van Broechem verbleef, dood teruggevonden.

Het kind, een negenjarige jongen, was sinds maandagavond verdwenen en de politie- en hulpdiensten werden al snel op de hoogte gebracht. Op woensdagnamiddag ontdekte de politie het lichaam van de jongen op het terrein van het opvangcentrum.

Het parket van Antwerpen is meteen een onderzoek opgestart.

Het is de eerste keer dat Fedasil met een dergelijke situatie te maken krijgt. Het hele Agentschap is erg aangeslagen door dit drama.

Fedasil wil zijn steun betuigen aan de familie van het slachtoffer en aan de collega’s van het centrum van Broechem. Psychologische hulp wordt voorzien aan iedereen die hier nood aan heeft.

Fedasil hoopt snel duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden van deze tragische gebeurtenissen. De communicatie over het onderzoek is in handen van het parket van Antwerpen.

Het opvangcentrum van Broechem (Ranst) opende in 2002 de deuren op het terrein van een voormalige militaire basis. In het centrum is plaats voor 350 asielzoekers. Zoals elk opvangcentrum van Fedasil gaat het om een open opvangcentrum waar opvang en begeleiding worden geboden aan personen die een verzoek om internationale bescherming (asiel) indienden. Deze opvang wordt voorzien gedurende de duur van de procedure van hun asielaanvraag.

 

 

Over Fedasil

Bij Fedasil zorgen we voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming ('asiel') en garanderen we kwaliteit en conformiteit binnen de verschillende opvangstructuren. 

Fedasil
Hoofdzetel
Kartuizersstraat 21
1000 Brussel