Persbericht | Tijdelijke opvangcentra in Spa en Senonchamps

Persbericht | Tijdelijke opvangcentra in Spa en Senonchamps

Fedasil zal opvang voorzien voor asielzoekers in twee vakantieparken van Defensie.

Omwille van de constante nood aan extra opvangcapaciteit heeft Fedasil een contract afgesloten met Defensie om asielzoekers op te vangen in twee vakantieparken van het leger.

De sites bevinden zich in Spa (116 plaatsen) en in Senonchamps (gemeente Bastenaken, 108 plaatsen). De twee centra zullen tijdelijk openen (duur van 6 maanden). In het centrum in Senonchamps kwamen op 15 oktober de eerste bewoners aan. In Spa zullen eind oktober de eerste bewoners toekomen.

Het centrum van Senonchamps is al gebruikt geweest in de vorige asielcrisis in 2015.

Aanwervingen

De opening van de twee sites is toevertrouwd aan ervaren collega’s van het opvangcentrum van Fedasil in Bovigny (gemeente Gouvy).

Fedasil zal ook een twintigtal collega’s aanwerven voor elke site. De vacatures staan op onze website en zijn ook beschikbaar via Forem.

Nood aan opvangplaatsen

De druk op het opvangnetwerk blijft hoog. Op dit moment bedraagt de globale bezettingsgraad 96%. Nieuwe plaatsen blijven nodig en Fedasil blijft daarom zoeken naar gebouwen.

Op dit moment telt het netwerk 24.750 plaatsen (wat 3.500 meer is dan begin dit jaar).

Open opvangcentra

De tijdelijke opvangcentra in Spa en Senonchamps zullen, zoals alle centra van Fedasil, open opvangcentra zijn waar verzoekers om internationale bescherming onderdak, voeding, medische en sociale begeleiding krijgen  tijdens de behandeling van hun verzoek om internationale bescherming.

Senonchamps
Senonchamps
Spa
Spa
Perspermanentie

 

Over Fedasil

Bij Fedasil zorgen we voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming ('asiel') en garanderen we kwaliteit en conformiteit binnen de verschillende opvangstructuren. 

Fedasil
Hoofdzetel
Kartuizersstraat 21
1000 Brussel