Persbericht | Tijdelijk opvangcentrum in Gent

Persbericht | Tijdelijk opvangcentrum in Gent

Fedasil opent in december een nieuw opvangcentrum in Gent voor verzoekers om internationale bescherming (asielzoekers).

Fedasil heeft extra opvangcapaciteit nodig om alle nieuwkomers een plaats te kunnen aanbieden. Daarom opent Fedasil dit najaar nog een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers in Gent. Eerder heeft Fedasil al tijdelijke opvangcentra geopend in Lommel (december 2018), Zaventem (januari 2019), Moeskroen (februari 2019), Deurne (juni 2019) en Couvin (juli 2019) en Senonchamps (oktober 2019). Later dit jaar volgen nog onder meer Zoutleeuw en Spa.

250 plaatsen, 40 werknemers

Het centrum is een drijvende opvangstructuur die zal aanmeren aan de Rigakaai in Gent, in de haven North Sea Port. Er is plaats voor 250 tijdelijke bewoners. Tijdens de asielcrisis van 2015 werd het centrum al een keer uitgebaat door een privépartner, ook toen lag de boot aan de Rigakaai. Deze keer zal Fedasil het beheer ervan zelf in handen nemen.

De opening van het centrum wordt toevertrouwd aan een ervaren team van Fedasil-medewerkers uit ons opvangcentrum in Poelkapelle, die de nieuwe collega's zullen opleiden. De vacatures vindt u binnenkort hier terug en op de site van de VDAB.

De voorbereidingen gebeuren in nauw overleg met de stad Gent. Volgens de planning zullen de eerste bewoners arriveren begin december.

Open opvangcentrum met een brug naar de Gentenaars

Het tijdelijke opvangcentrum in Gent zal, zoals alle centra van Fedasil, een open opvangcentrum zijn waar asielzoekers onderdak, voeding, medische en sociale begeleiding krijgen tijdens de behandeling van hun asielaanvraag.

Na de opstartfase zal Fedasil een vrijwilligerswerking op poten zetten en de buurtbewoners uitnodigen voor een nadere kennismaking. De Stad Gent zal opnieuw actief het brede middenveld betrekken. Fedasil en de Stad Gent hebben vertrouwen in een positieve samenwerking, net zoals tijdens de asielcrisis van 2015.

Informatiemoment

Fedasil en Stad Gent organiseren op 4 november een informatiemoment voor buurtbewoners om de plannen verder toe te lichten.

Het opvangcentrum in 2016
Het opvangcentrum in 2016
Mieke Candaele Directrice Communicatie
Perspermanentie

 

Over Fedasil

Bij Fedasil zorgen we voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming ('asiel') en garanderen we kwaliteit en conformiteit binnen de verschillende opvangstructuren. 

Fedasil
Hoofdzetel
Kartuizersstraat 21
1000 Brussel